Kategorie referencí

Výměna oken a dveří

Plastová okna a dveře GEALAN

Kladete ve svém bytě nebo domě velký důraz na vlastní styl a sladění věcí až do nejmenšího detailu? Potom okna GEALAN ze systému S 8000 IQ jsou pro Vás tou správnou volbou. Splní všechna Vaše očekávání spojená s moderním komfortem bydlení a zdůrazní váš osobitý styl. Vzhledově měkké kontury společně s oblými zasklívacími lištami a těsněním tvoří esteticky i hodnotově jedinečný prvek, jež dotváří vaši individualitu a životní styl.

Okna GEALAN ze systému S 8000 IQ vykazují díky své vytříbené 6-ti komorové konstrukci velmi dobré tepelně izolační vlastnosti, splňující nové požadavky normy ČSN EN 730540:2002 na ochranu tepla. Integrované velké výztuhy v rámech a křídlech zaručují dobrou stabilitu okna a umožňují konstrukci větších prvků, které zároveň odolávají silným náporům větru. A protože ochrana a bezpečnost jsou důležitými kritérii při výběru okna, zůstává k výběru sklo a kování s odolností proti vloupání. Velmi důležitá je i klimatická pohoda v místnosti. Už před zabudováním okna je potřeba všechny tyto aspekty zohlednit. Okna musí být nejen těsná, ale navíc často musí zajišťovat i vyrovnání vlhkosti v interiéru s ohledem na teplotu v místnosti. V případě oken GEALAN lze ke splnění těchto požadavků namontovat větrací klapku GECCO. Tato klapka umožňuje průběžnou výměnu vzduchu v dostatečném rozsahu bez nepříjemného průvanu. Větráním se podstatně zlepšují hygienické podmínky prostředí a snižuje se tak riziko vzniku plísní v ostění. Malá klapka s velkým účinkem dělá z vašich oken okna s odvětráváním a to vše pro váš osobní pocit klimatické pohody. Přitom kdykoliv je možné jednoduchým způsobem klapku aretačním kolíkem uzavřít a vrátit tak oknu jeho původní vlastnosti. Technicky splňuje větrací systém GECCO všechny požadavky, byl odzkoušen a certifikován s dosažením třídy 3 a 4 v hodnocení zvukově izolačních vlastností. Test také prokázal, že při tomto způsobu výměny vzduchu nevznikají žádné podstatné tepelné ztráty.

Pokaždé když si něco nového pořizujeme, stojíme před rozhodnutím jak zvolit optimální poměr “výkon/cena “ pro daný výrobek. Vždy jde o to, vyvážit naše požadavky technickými parametry výrobku a jeho cenou. Ještě složitější je to v případě, když nakupujeme výrobek od něhož očekáváme velmi dlouhou životnost, nebo jehož instalace je tak náročná, že bychom ji neradi v brzké době opakovali. Nejinak je tomu i v případě instalace nových plastových oken.

Hlavním důvodem pro takovýto krok bývá především snaha po úspoře tepla, zlepšení komfortu bydlení, a také snížení nákladů a práce s údržbou starých dřevěných oken. Dvojnásob to platí, pokud se jedná o okna v panelovém domě. Vzhledem k velikosti těchto oken, jejich stavu a všeobecně známým tepelným ztrátám je naše očekávání 30 - 40% -ní úspory samozřejmostí.

Je to však investice na celý život a stojí za to ji uvážit právě z hlediska nadčasovosti i výhledu do budoucna.

Dnešní požadavky na tepelné vlastnosti budov jsou dané normou ČSN 73 0540- 2 (Tepelná ochrana budov), která předepisuje koeficient prostupu tepla Uw < 1,8W/m2K. Pro moderní profilové systémy s prohloubenou stavební hloubkou to však nepředstavuje zásadní problém. V případě GEALANu vyhovují této normě všechny systémy, ale pokud je použit systém S 8000IQ tak i s elegancí a dobrou statikou. Je však nutné i myslet na kvalitu skla a volit přiměřeně kvalitní sklo jeho koeficient by neměl být horší než 1,4 8 W/m2K.